Reklamacje

Reklamacje z tytułu wady zakupionego produktu można składać:

1. drogą wysyłkową na poniższy adres:

PRO-BALLER.COM

ul. Prosta 8 b/13

65-783 Zielona Góra

2. bezpośrednio w sklepie stacjonarnym pod poniższym adresem:

Sklep Kibica Stelmet Enea BC Zielona Góra

C.H. Pomorskie

ul. Szosa Kisielińska 22

65-001 Zielona Góra

Do reklamowanego produktu należy dołączyć dokument potwierdzający zakup, tj. paragon (oryginał) lub fakturę VAT (kopia).

Dla ułatwienia poniżej znajduje się przykładowy formularz reklamacyjny. Prosimy o jego czytelne wypełnienie.

Załącznik nr 2 - Formularz reklamacji

Proszę pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

Uprzejmie prosimy , by reklamowany produkt spełniał także warunki higieniczne. W przeciwnym razie mamy prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. O jej rozpatzreniu poinformujemy państwa e-mailem lub telefonicznie.